Om het juiste formaat van jouw doos op maat te bepalen hebben we een aantal richtlijnen opgesteld. Wanneer je twijfelt, neem dan contact met ons op.

formaat doos

  • Formaat volgorde: lengte x breedte x hoogte
  • Lengte is altijd de langste zijde van het grondformaat.
  • Afmetingen zijn in millimeters.
  • Formaten zijn altijd inwendig gemeten.

golfrichting doos

  • Formaat: Volgorde: golfrichting x afslag  
  • Formaat: Lengte (golfrichting max. 2400mm) x breedte (Afslag)
  • Afmetingen zijn in millimeters